>>>اعتماد شما سرمایه ماست<<<
  • ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

خبر : فروشگاههای پذیرنده کاراکارت ( لوازم خانگی ) رشت

1395/02/13 - 15:52:45
فروشگاههایی که طرف قرارداد با شاهپرک هستند آدرس و شماره تلفن های فروشگاه لوازم خانگی و تاسیسات و نمایندگیهای معتبر


6 کارخانجات چرخ خیاطی ایران) کاچیران (   رشت خیابان شریعتی نبش خ تختی فروشگاه مرکزی رهبر نمایندگی 2کاچیران آقای رهبر 09331519237 33231735 0332267 

کارخانجات چرخ خیاطی ایران)کاچیران( نمایندگی کاچیران علیزاده مجید 1 رشت رشت سبزه میدان اول خ بیستون پالک 103 نمایندگی1کاچیران آقای علیزاده 09111310577 

01333221271 6 تاکنوگاز عمویی  رشت چهارراه گلسارخ تختی مرکز خوداشتغالی 09111361223 33111551 013
 رشت رشت-خ بحرالعلوم- بازارمسجد صفی- مقابل بانک ملی – شرکت پرشین تجارت 33252353 013 تنها
 345 تاکنوگاز6 کارخانجات تولیدی بهمن )فیلور( سعید بهتاج  رشت بلوارشهید انصاری- روبرویادارهبرق منطقه یک- شرکت شاهین کاال 4163963535 09111310039 33750088

-99 013
397 کارخانجات تولیدی بهمن )فیلور( مجید قربانی)فروشگاه فروز(  رشت خیابان بحرالعلوم- زیر بازاررضا-فروشگاه لوازم خانگی فروز 4136615739 09111382751 33243101 

013
3 4155764392 3230717 صنعتی پارس خزر محمدتقی کاظمی جیردهی گیلان رشت میدانگاز روبرویتعاونی ادارهبرق 0131
 4154915999 3230349 صنعتی پارس خزر فرید فرخی مقدم  رشت خیابان الکانی خیابان حافظ نرسیده به استانداریسابق 0131
 4144686357 2238274 صنعتی پارس خزر حسین مقربی  رشت خیابان انقالب ) حاجی آباد ( پاساژ مریم 0131
  شرکت تولیدیایرانرادیاتور کارا  رشت ، میدانامام حسین ، نبش بلوار چمران 09113319243 013-33846078 013-33843030-33843131 013
745 شرکت تولیدیایرانرادیاتور تاسیسات خدادی  رشت - خیابان الکانی،نبش دفاع مقدس ، نبش قلمستان 0911-3312590 013-33235331 013-33235345 013
746 شرکت تولیدیایرانرادیاتور تاسیسات آک  رشت -کمربندی فلکه گاز- بطرف توشیبا- روبرویبانک سپه- پ 0911-1357217 013-33362798 013-33362682 013 3907
747 شرکت تولیدیایرانرادیاتور تاسیسات پارس دما  رشت- خیابان تختی -اولکویبازدیدی-پالک 0911-1356288 013-33111809 013-33112930-33127662-33110856013 

748 شرکت تولیدیایرانرادیاتور تاسیسات آبان  رشت فلکه گاز- بطرف توشیبا- بعدازبانک سپه- روبروینمایشگاه سورتمه- جنب آژانس صدرا- پ 0911-1353241 013-33362987 

33362671-33362735-33362508013 477
749 شرکت تولیدیایرانرادیاتور تاسیسات آفتاب رشت خیابان الکانی - بعد ازقنادی سهیل -ابتدایکوچه اسالمی - پالک 0911-1321534 013-33239776 013-33235200 013 565
750 شرکت تولیدیایرانرادیاتور تاسیسات احمد اقدامی رشت ، خ بیستون،کوچه صفاری،روبه روی باشگاه فرهنگیان،پ 0911-1820043 013-33558736 013-33532981 013 54
751 شرکت تولیدیایرانرادیاتور تاسیسات  مشعل گیلان رشت فلکه گاز روبروی بانک سپه کمربندیشهید بهشتی- پالک 0911-3360211 013-33362490 013-33362216 013 588
752 شرکت تولیدیایرانرادیاتور تاسیسات خزر  رشت خیابان سعدی-جنب کوچه سازمان همیاری شهرداریها -پالک 525و0911-3310965 013-33228208 013-33221228 013 
753 شرکت تولیدیایرانرادیاتور تاسیسات گیلان تک تکنیک  رشت خ تختی- نرسیده به پل پالک 0911-1318132 013-33111477 013-33111990 013 473
754 شرکت تولیدیایرانرادیاتور تاسیسات ترمو کالر رشت خیابان نامجو-نرسیده به فلکه گاز -جنب نان فانتزی کسری 0911-1342189 013-33367052 013-33367385 013
1023 شرکت تولیدیایرانرادیاتور تاسیسات البرز  رشت رشت - بلوارشهید انصارینزدیک ادارهبرق 0911-3375817 013-33729995 013-33756956 013
1024 شرکت تولیدیایرانرادیاتور خانه مطبوع  رشت رشت، خیابان سعدی، بلوارمعلم ، ساختمان تجاری معلم ، طبقه همکف ، واحد 09111323006 013-33252431 013-

33229005 013 8 اخوان جم یکتایی - رشت -  رشت بلوار لاکان - 50 متر باالتر ازشرکت گاز - نبش کوچه احمدی - مجتمع تاسیسات ماهان 09113314648 01333421936 013
1 اخوان جم (نمایندگی) نوبهار - رشت -  رشت میدان جهاد - 200 متر به سمت بلوارشهید قلی پور - فروشگاه اخوان 09111352590 01315505124 013
1982
 شرکت صنایع امرسان فروشگاه معدلی  رشت رشت - خ بحرالعلوم - بازارمسجد صفی - فروشگاه معدلی 33261491 33261490 013
گروه صنعتی بوتان مرکز مشتریان رشت ،خیابان سعدی، بلوارمعلم، ساختمان تجاریمعلم، طبقه 3،پالک 41536-76595 33220604 33220603 013 5
 شرکت سپهرالکتریک یوسفی-علیزاده - رشت-بازارمسجد صفی-پاساژ رضا-طبقه اول-پالک 09113384015
09111370309 33250856 013 66
شرکت سپهرالکتریک اتحادیه امکان  رشت کیلومتر 7 جاده انزلی روبه رویتدارکات سپاه اتحادیه امکان 34262257 013
1 شرکت سپهرالکتریک فروشگاه رفاه  رشت میدان فرهنگ روبروی ا نباردخانیات 33325858 013
3 انتخاب -اسنوا معصومه ولیزاده رشت شهرک حمیدیان قبل ازمسجد الغدیر فروشگاه سپید 4146973755 09113395351 33510885 013
0 ایساتیس مطبوع سازان کاشانه )سیدداگنیالش(ن  رشت ـ بلوارشهید انصاریـ   گلباغ نماز ـ بعد ازبانک رفاه کارگرانـ  شرکت مطبوع سازان کاشانه  09116018025 33240107 

33731457 0133 الکترواستیل جهاندار رشت بلوارشهیدرجایی سیاه استخر 0913330499 42481948 013
1 شرکت صنایع استل البرز خانه البرز  رشت میدان گلسار ابتدایخیابان تختی 09122437469 33113708 013
2 پاکشوما برادران قربانی گیلان رشت رشت میدان زرجوب)لب آب سابق(گاراژ سعادت 32226305 013
2 09123933070 یخساران خداپرست  رشت خیابان انقالب روبروی بانک ثامن ساختمان 102 طبقه 2 واحد 33342070 013 

1395/02/13 - 15:52:45
برچسب هاي خبر :شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
نظر و کامنت
كد امنيتي