>>>اعتماد شما سرمایه ماست<<<
  • ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

خبر : - اوقات شرعی استان گیلان رشت

1395/02/05 - 00:44:14
اوقات شرعی استان گیلان رشت توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  Persian

 

  •  
  • اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت

  •  
 
روز تاریخ اذان صبح طلوع خورشید اذان ظهر غروب خورشید اذان مغرب
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۵۵ : ۳۸ ۰۶ : ۲۹ : ۳۷ ۱۳ : ۱۰ : ۲۳ ۱۹ : ۵۱ : ۴۷ ۲۰ : ۱۰ : ۰۲
پنج شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۵۴ : ۰۰ ۰۶ : ۲۸ : ۱۹ ۱۳ : ۱۰ : ۱۱ ۱۹ : ۵۲ : ۴۱ ۲۰ : ۱۰ : ۵۹
جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۵۲ : ۲۲ ۰۶ : ۲۷ : ۰۱ ۱۳ : ۱۰ : ۰۰ ۱۹ : ۵۳ : ۳۵ ۲۰ : ۱۱ : ۵۶
شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۵۰ : ۴۵ ۰۶ : ۲۵ : ۴۵ ۱۳ : ۰۹ : ۴۹ ۱۹ : ۵۴ : ۲۹ ۲۰ : ۱۲ : ۵۲
یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۴۹ : ۰۸ ۰۶ : ۲۴ : ۲۹ ۱۳ : ۰۹ : ۳۸ ۱۹ : ۵۵ : ۲۳ ۲۰ : ۱۳ : ۴۹
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۴۷ : ۳۲ ۰۶ : ۲۳ : ۱۵ ۱۳ : ۰۹ : ۲۸ ۱۹ : ۵۶ : ۱۷ ۲۰ : ۱۴ : ۴۶
سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۴۵ : ۵۷ ۰۶ : ۲۲ : ۰۱ ۱۳ : ۰۹ : ۱۸ ۱۹ : ۵۷ : ۱۱ ۲۰ : ۱۵ : ۴۳
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۴۴ : ۲۲ ۰۶ : ۲۰ : ۴۹ ۱۳ : ۰۹ : ۰۹ ۱۹ : ۵۸ : ۰۶ ۲۰ : ۱۶ : ۴۰
پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۴۲ : ۴۸ ۰۶ : ۱۹ : ۳۷ ۱۳ : ۰۹ : ۰۱ ۱۹ : ۵۹ : ۰۰ ۲۰ : ۱۷ : ۳۷
جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۴۱ : ۱۵ ۰۶ : ۱۸ : ۲۷ ۱۳ : ۰۸ : ۵۳ ۱۹ : ۵۹ : ۵۴ ۲۰ : ۱۸ : ۳۴
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۳۹ : ۴۳ ۰۶ : ۱۷ : ۱۸ ۱۳ : ۰۸ : ۴۵ ۲۰ : ۰۰ : ۴۸ ۲۰ : ۱۹ : ۳۱
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۳۸ : ۱۱ ۰۶ : ۱۶ : ۱۰ ۱۳ : ۰۸ : ۳۸ ۲۰ : ۰۱ : ۴۱ ۲۰ : ۲۰ : ۲۸
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۳۶ : ۴۰ ۰۶ : ۱۵ : ۰۲ ۱۳ : ۰۸ : ۳۲ ۲۰ : ۰۲ : ۳۵ ۲۰ : ۲۱ : ۲۵
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۳۵ : ۱۰ ۰۶ : ۱۳ : ۵۷ ۱۳ : ۰۸ : ۲۶ ۲۰ : ۰۳ : ۲۹ ۲۰ : ۲۲ : ۲۲
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۳۳ : ۴۲ ۰۶ : ۱۲ : ۵۲ ۱۳ : ۰۸ : ۲۰ ۲۰ : ۰۴ : ۲۳ ۲۰ : ۲۳ : ۱۸
پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۳۲ : ۱۴ ۰۶ : ۱۱ : ۴۹ ۱۳ : ۰۸ : ۱۶ ۲۰ : ۰۵ : ۱۶ ۲۰ : ۲۴ : ۱۵
جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۳۰ : ۴۷ ۰۶ : ۱۰ : ۴۶ ۱۳ : ۰۸ : ۱۱ ۲۰ : ۰۶ : ۱۰ ۲۰ : ۲۵ : ۱۱
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۲۹ : ۲۲ ۰۶ : ۰۹ : ۴۵ ۱۳ : ۰۸ : ۰۸ ۲۰ : ۰۷ : ۰۳ ۲۰ : ۲۶ : ۰۸
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۲۷ : ۵۷ ۰۶ : ۰۸ : ۴۶ ۱۳ : ۰۸ : ۰۵ ۲۰ : ۰۷ : ۵۶ ۲۰ : ۲۷ : ۰۴
دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۲۶ : ۳۴ ۰۶ : ۰۷ : ۴۸ ۱۳ : ۰۸ : ۰۲ ۲۰ : ۰۸ : ۴۸ ۲۰ : ۲۸ : ۰۰
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۲۵ : ۱۲ ۰۶ : ۰۶ : ۵۱ ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ ۲۰ : ۰۹ : ۴۱ ۲۰ : ۲۸ : ۵۵
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۲۳ : ۵۲ ۰۶ : ۰۵ : ۵۵ ۱۳ : ۰۷ : ۵۹ ۲۰ : ۱۰ : ۳۳ ۲۰ : ۲۹ : ۵۱
پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۲۲ : ۳۳ ۰۶ : ۰۵ : ۰۱ ۱۳ : ۰۷ : ۵۸ ۲۰ : ۱۱ : ۲۵ ۲۰ : ۳۰ : ۴۶
جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۲۱ : ۱۵ ۰۶ : ۰۴ : ۰۹ ۱۳ : ۰۷ : ۵۸ ۲۰ : ۱۲ : ۱۷ ۲۰ : ۳۱ : ۴۱
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۱۹ : ۵۸ ۰۶ : ۰۳ : ۱۸ ۱۳ : ۰۷ : ۵۸ ۲۰ : ۱۳ : ۰۸ ۲۰ : ۳۲ : ۳۵
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۱۸ : ۴۴ ۰۶ : ۰۲ : ۲۸ ۱۳ : ۰۷ : ۵۹ ۲۰ : ۱۳ : ۵۹ ۲۰ : ۳۳ : ۲۹
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۱۷ : ۳۰ ۰۶ : ۰۱ : ۴۰ ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ ۲۰ : ۱۴ : ۴۹ ۲۰ : ۳۴ : ۲۳
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۱۶ : ۱۹ ۰۶ : ۰۰ : ۵۳ ۱۳ : ۰۸ : ۰۲ ۲۰ : ۱۵ : ۳۹ ۲۰ : ۳۵ : ۱۶
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۱۵ : ۰۹ ۰۶ : ۰۰ : ۰۸ ۱۳ : ۰۸ : ۰۵ ۲۰ : ۱۶ : ۲۹ ۲۰ : ۳۶ : ۰۸
پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۱۴ : ۰۱ ۰۵ : ۵۹ : ۲۵ ۱۳ : ۰۸ : ۰۸ ۲۰ : ۱۷ : ۱۸ ۲۰ : ۳۷ : ۰۰
جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۴ : ۱۲ : ۵۵ ۰۵ : ۵۸ : ۴۳ ۱۳ : ۰۸ : ۱۲ ۲۰ : ۱۸ : ۰۷ ۲۰ : ۳۷ : ۵۲

اخبار | گزارش تصویری | نگارخانه مجازی | ارتباط با مدیران | آشنایی با اداره کل | ادارات و مراکز تابعه | مراکز فرهنگی و هنری | شورای سیاستگذاری هنر | شرایط صدور مجوز ها | جشنواره ها و نمایشگاه ها | اطلاعیه ها و فراخوانها | برنامه سینماها | پرسش های متداول | انتشارات | مقالات | بریده جراید | آشنایی با استان گیلان | خدمات الکترونیک | طرح تکریم ارباب رجوع | تازه های کتاب | عفاف و حجاب | پیوندها | آمار کامل بازدیدها | تماس با ما | فراخوان ایده های نو | رسانه‌های مجاز گیلان | بانک اطلاعات | معرفی کتاب | نظرسنجی ها | دانلودها | RSS

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.

1395/02/05 - 00:44:14
برچسب هاي خبر :شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
نظر و کامنت
كد امنيتي